اجلاس یک روزه تروئیکای بین‌المجالس کشورهای اسلامی فردا برگزار می‌شود