انتقاد از سکوت مرگبار مدعیان حقوق بشر درقبال جنایات اسراییل در غزه/مسلمانان جهان در روز قدس به صحنه بیایند