شماره جدید پنجره با بررسی ابعاد مختلف جنایات رژیم صهیونیستی در غزه منتشر شد